Zerówka

Re: Zerówka

Postprzez krzysiek w Pon Lut 07, 2011 2:23 pm

1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
1a. (uchylony).
2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:
1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)),
d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f,
e) status uchodźcy,
f) ochronę uzupełniającą,
g) zgodę na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) wizę, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c,
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) posiadają ważną Kartę Polaka,
4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi – mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. ;)
krzysiek
Żak Debiutant
 
Posty: 24
Dołączenie: Nie Gru 21, 2008 2:33 pm

Re: Zerówka

Postprzez lelum polelum w Pon Lut 07, 2011 5:35 pm

jeśli się nie mylę to było jeszcze pytanie o organy administracji geologicznej ;)
lelum polelum
Żak Specjalista
 
Posty: 110
Dołączenie: Śro Maj 27, 2009 11:46 am

Re: Zerówka

Postprzez zuzia w Pon Lut 07, 2011 6:38 pm

były może jakieś pytania odnośnie samorządu zawodowego??
zuzia
Żak
 
Posty: 34
Dołączenie: Śro Lis 19, 2008 11:13 pm

Re: Zerówka

Postprzez Aneta.S w Wto Lut 08, 2011 10:56 am

ja cos mialam takie pytanie czy np. izby gospodarcze, cechy, izby rzemyslnicze i cos jeszcze może prowadzic dzialalnosc gospodarcza..
Aneta.S
Żak Specjalista
 
Posty: 175
Dołączenie: Nie Paź 19, 2008 1:29 pm

Re: Zerówka

Postprzez magd w Pon Kwi 04, 2011 12:24 pm

Czy jest ktoś kto nie zdał Nowickiego albo nie przystąpił do poprawki???
magd
Doświadczony Żak
 
Posty: 56
Dołączenie: Nie Lis 30, 2008 3:13 pm

Poprzednia

Powróć do Publiczne prawo gospodarcze

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron